Modyfikacje i opracowywanie materiałów

Przeprowadzamy kompleksowe badania materiałów dostarczonych przez klienta w kierunku modyfikacji ich parametrów takich jak reologia, rezystywność, własności dielektryczne czy termoprzewodnictwo. Nasz zespół specjalizuje się w aplikacjach przemysłowych dlatego poziom proponowanych modyfikacji zawsze oparty jest o rachunek ekonomiczny wynikający z danej aplikacji.

Oferujemy badania topografii materiałów przewodzących litych oraz sypkich jak i ich przełomów. Badania przeprowadzane są za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego SEM LEO 1530. Wykonujemy również niszczące badania grubości powłok przewodzących.

Topografia materiałów

Badania reologii

Przeprowadzamy kompleksowe badania reologii farb, tuszy i past przy pomocy reometrów firmy Brookfield. Ponadto przeprowadzamy testy aplikacyjne materiałów pod kątem nanoszenia metodami sitodruku,grawiury, natrysku, stempla, nakładania pędzlem itp.

Adhezja i twardość powierzchni

Oferujemy badania adhezji zgodnie z normami ISO 2409, ISO 4521,ASTM D4541, ASTM D1002. Przeprowadzamy również badania twardości materiałów w różnych skalach twardości i ich podatności na zarysowania zgodnie z normami ASTM D3363

K

Posiadamy certyfikowanych specjalistów w dziedzinie pomiarówtermowizyjnych. Przeprowadzamy badania za pomocą wysokiej klasyprzemysłowej kamery termowizyjnej FLIR T620 oraz sporządzamykompleksowy raport z pomiaru. Ponadto oferujemy okna podczerwieniIRISS, które zwiększają bezpieczeństwo podczas diagnostykiurządzeń pod napięciem.

Badania termowizyjne

K

Przeprowadzamy pomiary rezystancji zestykowem i charakterystyki prądowej materiałów i powłok przewodzących.

Pomiary rezystancji zestykowem

K. Kielbasinski, J. Szalapak, J. Krzeminski, A. Mlozniak, E. Zwierkowska, M. Teodorczyk, O. Jeremiasz,

M. Jakubowska

"Aluminium silvering of high current connectors using printing techniques and nanopowders "Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC), 2014

 

O. Jeremiasz, M. Socha, W. Nikiel, L. Lipińska, J. Sarnecki, M. Nakielska, G. Gawlik, M. Teodorczyk and

A. Wnuk

"Nanocrystals doped polymer material for Luminescent Solar Concentrator for absorption of visible and NIR part of solar spectrum and emission within Si absorption range” 25th EU PVSEC and 5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion – Conference

Konferencje

K. Kiełbasiński, J. Krzemiński, A. Młożniak, E. Zwierkowska, O. Jeremiasz, M. Jakubowska, J. Szałapak, and R. Pawłowski,

“New technology of silvering aluminium busbar joints with the use of printable paste containing nano-size Ag particles,” Journal of Materials Science-Materials in Electronics, vol. 26, no. 3, pp. 1832–1837, 2015.,

DOI: 10.1007/s10854-014-2618-3

 

R. PawłowskiP. Sobik, O. Halama, W. Nikiel, M. Jakubowska, J. Krzemiński, K. Kiełbasiński, J. Szałapak

"Large-scale technology in silver nanopowder production", Elektronika (LVI), nr 10/2015, s. 27,

DOI: 10.15199/13.2015.10.6

 

R. Pawłowski,

Selection of parameters used in thermal reduction process of nanosilver powder precursor aimed at obtaining optimal structure of silver crystallites,Materiały Elektroniczne, PL ISSN 0209 – 0058, Tom 43 nr 2/2015 r. str. 12-17

 

J. Szałapak, K. Kiełbasiński, J. Krzemiński, A. Młożniak, E. Zwierkowska, M. Jakubowska, R. Pawłowski,

"A method of calculating thermal diffu-sivity and conductivity for irregularly shaped specimens in laser flash analysis", Metrol. Meas. Syst., Vol. XXII (2015), No. 4, pp. 521–530

 

W. Filipowski, K. Drabczyk, E. Wróbel, P. Sobik, K. Waczyński, Natalia Waczyńska-Niemiec,

"Borosilicate spray-on glass solutions for fabrication silicon solar cell back surface field", Microelectronics International,

DOI: https://doi.org/10.1108/MI-12-2017-0075

 

J. Szałapak, K. Kiełbasiński, J. Krzemiński, R. Pawłowski, M. Jakubowska,

"Thermal and electrical comparison of different joining techniques," Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 1003107 (28 September 2016),

DOI: 10.1117/12.2248619

 

J. Sarnecki, G. Gawlik, L. Lipińska, O. Jeremiasz,

Polymer luminescent concentrators containing oxide nanocrystals, (Electronic Materials), T. 43, Nr 4 2015

 

P. Sobik, R. Pawlowski, B. Pawlowski, B. Drabczyk, K. Drabczyk,

(2018) "Thermal interface materials based on graphene and silver nanopowder", Circuit World, Vol. 44 Issue: 1, pp.16-20,

DOI: https://doi.org/10.1108/CW-11-2017-0065

 

K. Kiełbasiński, J. Szałapak, A. Młożniak, M. Teodorczyk, R. Pawłowski, J. Krzemiński, M. Jakubowska,

(2018) “Sintered nanosilver joints on rigid and flexible substrates”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, No 3 June,

DOI: 10.24425/123439

 

R. Pawłowski, B. Pawłowski, H. Wita, A. Pluta, P. Sobik, A. Sala, A. Łanuszewska, V. Patsula, K. Drabczyk,

M. Jakubowska

(2018). Ag Nanoparticles in Thermal Silver-Plating of Aluminium Busbar Joints. Nanotechnology Reviews, 0(0), pp.,

DOI:10.1515/ntrev-2018-0032

Oferujemy usługi obróbki laserowej w postaci cięcia, grawerowania, nacinania. Dysponujemy ploterem laserowym CO2 o mocy 100W oraz światłowodowym laserem impulsowym o mocy maksymalnej 30W.

Obróbka laserowa

Modyfikacje i opracowywanie materiałów

Badania reologii

Badania termowizyjne

Adhezja i twardość powierzchni

Pomiary rezystancji zestykowem

Topografia materiałów

Badania

Publikacje

Artykuły

Konferencje

Obróbka laserowa

produkty

referencje

badania

kontakt

PL

EN

Srebrzenie termiczne

Aluminium

Miedź

Gwinty

Proszki srebra

Nanosrebro

Mikrosrebro

Proszki ceramiczne

Panele LGP

Termopady

Pasty przewodzące

Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana.
Błąd, spróbuj jeszcze raz.

silvercon@helioenergia.com

www.silvercon.pl

Helioenergia sp. z o.o.

ul.Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

+48 603 068 423

Kontakt

Strona główna

Produkty

Referencje

Badania

Kontakt

Oferta

Projekty

O nas

Srebrzenie termiczne

Pasty przewodzące

Proszki srebra

Panele LGP

Nagrody

Mapa

E-mail

Nr tel.

Obróbka laserowa

Modyfikacje i opracowywanie materiałów

Topografia materiałów

Badania reologii

Adhezja i twardość powierzchni

Badania termowizyjne

Pomiary rezystancji zestykowem

Publikacje

© Helioenergia sp. z o.o. - 2019

Pady termoprzewodzące