Nagrody

Firma Helioenergia Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Jakość Roku 2015 w kategorii Innowacja.

 

"W zestawie niesrebrzonym temperatura wzrastała szybciej, niż w przypadku styku srebrzonego. Co za tym idzie - srebrzenie termiczne technologią SIlverCon daje pozytywny efekt w postaci obniżonej temperatury zestyku spowodowanej obniżoną rezystancją zestykową."

Referencje

 "Warstwy uzyskane przy użyciu tej technologii spełniają wymagane parametry, nie odbiegając swoją jakością od warstw uzyskanych metodą galwaniczną. (...) Firma Holduct może polecić proponowaną przez firmę Helioenergia Sp. z o.o. technologię srebrzenia termicznego, szczególnie wtedy, kiedy stosowanie metody galwanicznej jest niemożliwe bądź utrudnione lub zbyt kosztowne (alternatywa dla galwanizacji)."

"W zestawie niesrebrzonym temperatura wzrastała szybciej, niż w przypadku styku srebrzonego. Co za tym idzie - srebrzenie termiczne technologią SIlverCon daje pozytywny efekt w postaci obniżonej temperatury zestyku spowodowanej obniżoną rezystancją zestykową."

produkty

referencje

badania

kontakt

PL

EN

Srebrzenie termiczne

Aluminium

Miedź

Gwinty

Proszki srebra

Nanosrebro

Mikrosrebro

Proszki ceramiczne

Panele LGP

Termopady

Pasty przewodzące

Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana.
Błąd, spróbuj jeszcze raz.

silvercon@helioenergia.com

www.silvercon.pl

Helioenergia sp. z o.o.

ul.Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

+48 603 068 423

Kontakt

Strona główna

Produkty

Referencje

Badania

Kontakt

Oferta

Projekty

O nas

Srebrzenie termiczne

Pasty przewodzące

Proszki srebra

Panele LGP

Nagrody

Mapa

E-mail

Nr tel.

Obróbka laserowa

Modyfikacje i opracowywanie materiałów

Topografia materiałów

Badania reologii

Adhezja i twardość powierzchni

Badania termowizyjne

Pomiary rezystancji zestykowem

Publikacje

© Helioenergia sp. z o.o. - 2019

Pady termoprzewodzące