Project: RPSL.01.02.00-24-06BE/16-00.

Title: „Autonomiczny przystanek komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej”

Value: 5 496 036,42 PLN

Contribution from European funds: 3 693 845,40 PLN

 

 

Projekt: POIR.01.02.00-00-0009/16 

 

Title: „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice”

Value: 5 577 728,00 PLN

Contribution of European funds: 4 127 515,20 PLN

Helioenergia sp. z o.o. zrealizowała projekt, którego przedmiotem było opracowanie technologii wytwarzania past opartych na nanosrebrze w skali demonstracyjnej - pasty SilverCon. Podstawowym elementem Projektu była technologia past przewodzących opartych na nanoproszku srebra, wpisująca się swoim typem w obszar nanotechnologii.Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowegoWsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+pt. „Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce”

Research projects

What makes us special

We create a good team of professionals whose skills complement each other.

Our products are made in Poland, from beginning to end designed and manufactured in our country.

 

We are innovative on a world scale, our products are in many aspects absolutely new solution in the global market.

We always respond to customer needs, adapting our products to his needs.

We have proffesional research laboratory that contains devices like scanning electron microscope (SEM) at the helm.

We realize research projects in many fields, especially thick film materials technology and photovoltaics.

About us

 

 

Helioenergia is a team of engineers, who are specialized in nanotech and material engineering.

In the modern lab of Helioenergia we make full range of specialistic SilverCon products like silver nanopowders and paints.

Our concern successfully realize thick-film materials technology & photovoltaics research projects.

K

Offer

Offer​​​​​​​

Thermal silver plating

Thermal conductive materials

Conductive pastes

Research service

Nanomaterials

LGP

Projekt „Opracowanie kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem” jest  realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Projekt: POIR.04.01.04-00-0093/18-00.

Wartość projektu: 4 658 957,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 136 757,00 zł

Projekt Techmatstrateg - "Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną".

Wartość projektu: 9 826 050,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 9 326 865,00 zł

products

references

research

contact

PL

EN

Thermal silver plating

Aluminium

Copper

Threads

Electrically conductive pastes

Nanosilver

Microsilver

Nanosilver ceramic powders

LGP

Thermopads

Silver powders

silvercon@helioenergia.com

www@silvercon.pl

Helioenergia sp. z o.o.

Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

Poland

+48 603 068 423

Contact

Home

Products

References

Research

Contact

Offer

Our team

Projects

About us

Thermal silver plating

Conductive pastes

Silver powders

LGP

Awards

Map

Mail

Phone

Materials modification & development

Materials topography

Rheology

Adhesion & surface hardness

Thermal imagining research

Contact resistance measurement

Publications

Laser treatment

Send
Send
Message sent.
Error, please try again.

© Helioenergia sp. z o.o. - 2019

Thermopads