Projekty

Miria

Firma Helioenergia bierze udział w projekcie MIRIA, którego celem jest opracowanie bezpiecznych powłok dla powierzchni użytku codziennego. Helioenergia jako jeden z 15 partnerów zaangażowanych w projekt zajmie się pracami rozwojowymi oraz produkcyjnymi.

GO TO BRAND

Działania marketingowe firmy Helioenergia sp. z o.o. skupiające się na marce Helio otrzymały wsparcie w ramach programu GO TO BRAND. Dzięki wsparciu planowana jest szeroka komunikacja na temat produktów firmy na arenie międzynarodowej. Marka Helio prezentowana będzie na licznych wydarzeniach branżowych i specjalistycznych, dedykowanych dla potencjalnych odbiorców produktów firmy.

Nazwa projektu: Promocja marki produktowej Helio na rynkach międzynarodowych poprzez promocję Marki Polskiej Gospodarki Działanie w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND.

POIR.03.03.03-24-0027/18
Wartość projektu: 1 172 805,00 zł
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 953 500,00 zł
Wysokość dofinansowania: 810 475,00 zł

APkop

Helioenergia sp. z o.o. realizuje projekt „Autonomiczny przystanek komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej”. Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji autonomicznego przystanku komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Produkt będący przedmiotem badania uwzględnia wysoki stopień użyteczności w zakresie samowystarczalności energetycznej (opartej o wysoką wydajność zaprojektowanych modułów fotowoltaicznych, energooszczędne komponenty i system odpowiedzialny za zarządzanie energią), pełnej audio-wizualnej informacji pasażerskiej, wzrostu poziomu bezpieczeństwa i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt: RPSL.01.02.00-24-06BE/16-00.
Tytuł: „Autonomiczny przystanek komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej”
Wartość projektu: 5 496 036,42 zł
Wkład funduszy europejskich: 3 693 845,40 zł

PEWEKSEM

Firma Helioenergia realizuje projekt: „Opracowanie kompozytu do wytwarzania powłok funkcjonalnych o własnościach przeciwwirusowych z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenków miedzi, srebra oraz tlenków tytanu na powierzchniach armatury sanitarnej”.

POIR.01.01.01-00-1189/20
Wartość projektu: 4 538 668,75 zł
Wysokość dofinansowania: 3 920 793,75 zł

MATTER

Helioenergia sp. z o.o. realizuje projekt „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice”. Materiały te oparte będą na kompozycji grafen-nanosrebro. Dzięki temu zawdzięczać będą one unikalne właściwości przewodzenia ciepła. Wysokosprawne materiały umożliwią producentom sprzętu elektronicznego dalszą miniaturyzację opartą na możliwości ograniczania styku urządzenia z elementem chłodniczym. Projekt realizowany w ramach programu INNOCHEM.

Projekt: POIR.01.02.00-00-0009/16
Tytuł: „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice”
Wartość projektu: 5 577 728,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 4 127 515,20 zł

DEMONSTRATOR+

Helioenergia sp. z o.o. zrealizowała projekt, którego przedmiotem było opracowanie technologii wytwarzania past opartych na nanosrebrze w skali demonstracyjnej – pasty SilverCon. Podstawowym elementem Projektu była technologia past przewodzących opartych na nanoproszku srebra, wpisująca się swoim typem w obszar nanotechnologii.

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego – wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ pt. „Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce”.

KSEMTUM

Projekt „Opracowanie kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem” jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Projekt: POIR.04.01.04-00-0093/18-00
Wartość projektu: 4 658 957,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 136 757,00 zł

TECHMATSTRATEG

„Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną”

Wartość projektu: 9 826 050,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 9 326 865,00 zł