Usługi

Modyfikacja i opracowywanie materiałów

Badania materiałów w kierunku modyfikacji ich parametrów takich jak reologia, rezystowność, właściwości dielektryczne czy termoprzewodnictwo.Badania materiałów w kierunku modyfikacji ich parametrów takich jak reologia, rezystowność, właściwości dielektryczne czy termoprzewodnictwo.
Zobacz więcej

Topografia i morfologia materiałów

Badania topografii i morfologii materiałów przewodzących litych, sypkich oraz ich przełomów. Badania grubości powłok przewodzących.
Zobacz więcej

Badanie reologii

Badania reologii farb, tuszy i past przy pomocy reometrów firmy Brookfield. Ponadto oferujemy oznaczanie kątów zwilżania oraz badania napięcia powierzchniowego.
Zobacz więcej

Adhezja i twardość powierzchni

Badania adhezji zgodnie z normami ISO 2409, ISO 4521, ASTM D4541 oraz ASTM D1002. Badania twardości materiałów i ich podatności na zarysowania.
Zobacz więcej

Pomiary rezystancji zestkowej

Przeprowadzamy pomiary rezystancji zestykowej i charakterystyki prądowej materiałów i powłok przewodzących.
Zobacz więcej

Pomiary właściwości cieplnych i badania termowizyjne

Pomiary właściwości cieplnych i badania termowizyjne.
Zobacz więcej

Testy aplikacyjne

Wykonujemy testy aplikacyjne materiałów pod kątem nanoszenia metodami takimi jak sitodruk, grawiura, natrysk, stempel, nakładanie pędzlem, i wiele innych.
Zobacz więcej

Obróbka laserowa

Dysponujemy ploterem laserowym CO2 o mocy 100W oraz światłowodowym laserem impulsowym o mocy maksymalnej 30W.
Zobacz więcej

Konsultacja inżynieryjna

Badania materiałów w kierunku modyfikacji ich parametrów takich jak reologia, rezystowność, właściwości dielektryczne czy termoprzewodnictwo.
Zobacz więcej