Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy informacje gromadzone na stronie www.silvercon.com.pl, oraz wyjaśnia dlaczego gromadzimy określone dane. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.silvercon.com.pl zachęcamy wszystkich Użytowników do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej. Zapewniamy ochronę i poufność danych, które zostają nam powierzone wykorzystując do tego dostępne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne.

Administrator danych osobowych

Właścicielem strony internetowej www.silvercon.com.pl oraz Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Helioenergia sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Rybnickiej 68 w Czerwionce-Leszczyny (kod pocztowy 44-238) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6423080104, REGON: 241101036.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Wchodząc na stronę www.silvercon.com.pl przekazujesz nam określone informacje, które automatycznie zbieramy. Są to dane o Twoim urządzeniu, informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej oraz niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Oprócz tego podczas przeglądania strony zbieramy informacje o poszczególnych witrynach lub produktach, które przeglądasz, dane o tym jak trafiłeś na naszą stronę oraz o sposobie w jakim z niej korzystasz. Te zbierane automatycznie dane nazywamy “informacjami o urządzeniu”. Dodatkowo gromadzimy dane osobowe, które nam przekażesz jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego – imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Powierzone nam informacje to jedynie ograniczone dane – tylko takie, ktore są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz do sporządzania danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej. Wspomniane dane statystyczne nie są gromadzone w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możesz przeglądać naszą stronę internetową bez ujawniania nam swojej tożsamości lub przekazywania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby rozpoznać Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak zechcesz skorzystać z niektórych funkcji strony możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, firma lub organizacja, czy numer telefonu. Możesz także całkowicie zrezygnować z podawania nam swoich danych osobowych, jednak wówczas możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji strony. Jeżeli nie masz pewności, które z informacji są niezbędne do korzystania z naszej strony, możesz się z nami skontaktować pod adresem mailowym kontakt@helioenergia.com.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej lub w chwili korzystania z wybranych funkcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.

Twoje prawa

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, przysługują Ci następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:

 • Prawo do uzyskania informacji.
 • Prawo dostępu do informacji.
 • Prawo do korekty danych.
 • Prawo do usunięcia danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do zastrzeżenia sposobu przetwarzania danych.
 • Prawo sprzeciwu.
 • Prawa odnoszące się do automatyzacji podejmowania decyzji i profilowania.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszych danych kontaktowych, które znajdziesz w ostatnim punkcie tego dokumentu. Ponadto, jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, zaznaczamy, że dane użytkownika mogą być przetwarzane w celu realizacji ewentualnych umów z nim zawartych (np. w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony). Ponadto należy mieć na uwadze, że informacje o użytkowniku mogą być przekazywane poza granice Unii Europejskiej, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom – – – współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia stronie internetowej odpowiedniej funkcjonalności – np. przekazywanie informacji, nawiązanie kontaktu. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich. Dane osobowe związane z następującymi działaniami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności przekazywane mogą być do państw poza Unią Europejską:

 • przebywanie na stronie z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych – dane przekazywane do podmiotu umożliwiającego działania analityczne na stronie (Stany Zjednoczone Ameryki)
 • nawiązanie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, przekazywanie danych do dostawcy oprogramowania biurowego, w tym skrzynki poczty elektronicznej (Stany Zjednoczonye Ameryki)
 • korzystanie przez Użytkownika z usług dostarczanych przez portale społecznościowe, dane przekazywane do portali społecznościowych (Stany Zjednoczonye Ameryki)

W związku z powyższym, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO – w przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

Pliki cookies

Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas. Większość Użytkowników przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie pliki cookies występujące na stronie internetowej są ustalane przez Administratora oraz są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

Linki do innych stron

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych witryn, które nie stanowią naszej własności ani nie są przez nas nadzorowane. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za inne strony internetowe ani za ich praktyki związane z ochroną prywatności i Twoich danych. Z tego powodu zalecamy by opuszczenia naszej strony było w pełni świadome i by towarzyszyło mu zapoznanie się z polityką prywatności każdej docelowej strony internetowej, która może gromadzić dane osobowe.

Ochrona danych

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji, które nam udostępniasz na serwerach komputerowych w środowisku kontrolowanym, bezpiecznym, oraz zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W ramach kontroli i nadzoru stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych. Mimo wszystko nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa transmisji danych przez sieć internetową lub bezprzewodową.

Ujawnienie informacji wynikających z przepisów prawa

Wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, zostaną ujawnione, jeśli jest to wymagane lub zgodne z prawem, np. w ramach postępowania prawnego oraz wówczas, gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest koniecznie w celu ochrony naszych praw, Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, wykrycia oszustwa lub w odpowiedzi na wezwanie organów rządowych.

Informacje kontaktowe

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować by uzyskać więcej informacji na temat niniejszej polityki prywatności lub w jakiejkolwiek sprawie mającej związek z Twoimi prawami i danymi osobowymi, witryną www.helioenergia.com lub naszą działalnością możesz wysłać wiadomość e-mail na adres:
kontakt@helioenergia.com.

Nasze dane
Helioenergia sp z o.o.
Rybnicka 68,
44-238 Czerwionka-Leszczyny, Śląskie, Polska
KRS: 0000322815
NIP: 6423080104
REGON: 241101036
Organ rejestrowy/ewidencyjny: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian i popraw w niniejszej Polityce prywatności. Zachęcamy do regularnego sprawdzania Polityki prywatności. Kontynuowanie korzystanie ze strony internetowej po zmianach w niniejszej Polityce prywatności, uznaje się za zgodę na zaktualizowaną werjsę Polityki prywatności.

Ostatnia zmiana: 5.07.2023