K

Zapytania ofertowe i ogłoszenia

Przedmiot zapytania: Wykonanie badań - Badania BIPV (1 usługa)
Termin złożenia oferty do: 31.08.2017 r.
Termin realizacji do: 31.07.2019 r.

W ramach badań przemysłowych realizowane będą prace w zakresie analizy wyników badań w obszarze konstrukcji
BIPV (w odniesieniu do zakresu i rodzajów użytych materiałów, opracowania nowych profili, integracji ogniw fotowoltaicznych ze szkieletem przystanku oraz jego trwałości i prób wytrzymałościowych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumencie PDF.

Data publikacji: 31.07.2017

Przedmiot zapytania: Wykonanie badań realizowane przez jednostkę naukową o profilu technicznym (1 usługa)
Termin złożenia oferty do: 31.08.2017 r.
Termin realizacji do: 31.08.2019 r.

W ramach badań przemysłowych realizowane będą prace w zakresie opracowania układów fotowoltaicznych w zakresie modułów fotowoltaicznych zintegrowanych z elementami architektury przeznaczonych do współpracy z autonomicznym energetycznie przystankiem komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumencie PDF.

Data publikacji: 31.07.2017

Przedmiot zapytania: Wykonanie badań - Badania elektroniczne oraz informatyczne (1 usługa)
Termin złożenia oferty do: 31.08.2017 r.
Termin realizacji do: 31.07.2019 r.

W ramach badań przemysłowych realizowane będą prace w zakresie opracowania układu instalacji elektrycznych i
informatycznych, analiza wyników badań w obszarze sieci elektrycznych, poszczególnych jej komponentów i układów,
energooszczędności poszczególnych elementów i zastosowanych rozwiązań (także w odniesieniu do obszaru informatyki i technologii ICT). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumencie PDF.

Data publikacji: 31.07.2017

Przedmiot zapytania: Kierownik projektu (1 umowa cywilno-prawna)
Termin złożenia oferty do: 31.08.2017 r.
Termin realizacji do: 31.08.2019 r.

Pracownik zostanie zaangażowany celem efektywnej realizacji założeń projektu oraz analizy możliwości uzyskiwania założonych parametrów projektu w relacji do proponowanych technologii. Jego zatrudnienie jest uwarunkowane m.in. interdyscyplinarnym charakterem projektu. Szczegółowy zakres wymagań i obowiązków został zawarty w dokumencie PDF.

Data publikacji: 31.07.2017

Przedmiot zapytania: Wynajem urządzenia – laser do cięcia ogniw
Termin złożenia oferty do: 31.08.2017 r.
Termin realizacji do: 31.07.2019 r.

Przedmiotem najmu jest urządzenie laser do cięcia ogniw PV o parametrach: długość fali światła: 532 nm lub krótsza, moc ciągła: dla 532 nm min. 10W, dla fal krótszych moc mniejsza, praca impulsowa: długość pojedynczego impulsu 10^-9 (do potęgi -9, czyli nanosekunda) lub krótsza, pole pracy: min. 180x180 mm. Urządzenie będzie wynajmowane przez okres 17 miesięcy: 01.03.2018 do 31.07.2019. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumencie PDF.

Data publikacji: 31.07.2017

Przedmiot zapytania: Wynajem urządzenia – tester modułów fotowoltaicznych
Termin złożenia oferty do: 31.08.2017 r.
Termin realizacji do: 31.07.2019 r.

Przedmiotem najmu jest urządzenie do testowania modułów fotowoltaicznych o parametrach: pole pracy: min 162x102cm;
zakres natężenia światła: 300-1000W/m2 lub szerszy; równomierność oświetlenia: ±2 % (klasa A wg. normy IEC 60904-9) lub lepszy; rozdzielczość charakterystyki I-V: 0,003 % lub lepsza. Urządzenie będzie wynajmowane przez okres 20 miesięcy: od 01.12.2017 do 31.07.2019. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumencie PDF.

Data publikacji: 31.07.2017

Przedmiot zapytania: Zestaw do homogenizacji i filtracji z systemem mielącym i komorą mieszającą
Nowy termin składania oferty: 23.08.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do homogenizacji i filtracji z systemem mielącym i komorą mieszającą.
W skład zestawu wchodzić powinny następujące elementy: 1. Silnik, 2. Zasobnik z filtracją wstępną, 3. System mielący, 4. System sterujący, 5. Mieszadło.

Pełna treść zapytania została opublikowana w Bazie Konkurencyjności.

Data publikacji: 07.08.2017
Data modyfikacji 09.08.2017

Przedmiot zapytania: Krzem monokrystaliczny
Termin składania oferty: 08.03.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest krzem monokrystaliczny o orientacji krystalograficznej 100, 110, 111,
postać płytki o średnicach 3 – 6 cali prętów monokryształów krzemu.
Ilość materiału: 40 kg
Rodzaj domieszkowania:
P – Fosfor, As – Arsen , B - Bor,
Rezystywność płytek 10 -6 – 10 -14 Ohm x cm

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod linkiem

Data publikacji: 01.03.2018

K

Oferta​​​​​​​

Srebrzenie termiczne

Materiały

termoprzewodzące

Pasty

przewodzące

Usługi badawcze

Nanomateriały

Panele LGP

K

Projekty badawcze

Helioenergia sp. z o.o. realizuje projekt „Autonomiczny przystanek komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej”. Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji autonomicznego przystanku komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Produkt będący przedmiotem badania uwzględnia wysoki stopień użyteczności w zakresie samowystarczalności energetycznej (opartej o wysoką wydajność zaprojektowanych modułów fotowoltaicznych, energooszczędne komponenty i system odpowiedzialny za zarządzanie energią), pełnej audio-wizualnej informacji pasażerskiej, wzrostu poziomu bezpieczeństwa i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: RPSL.01.02.00-24-06BE/16-00.

Tytuł: „Autonomiczny przystanek komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej”

Wartość projektu: 5 496 036,42 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 693 845,40 zł

 

Helioenergia sp. z o.o. realizuje projekt „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice”. Materiały te oparte będą na kompozycji grafen-nanosrebro. Dzięki temu zawdzięczać będą one unikalne właściwości przewodzenia ciepła. Wysokosprawne materiały umożliwią producentom sprzętu elektronicznego dalszą miniaturyzację opartą na możliwości ograniczania styku urządzenia z elementem chłodniczym. Projekt realizowany w ramach programu INNOCHEM.

Projekt: POIR.01.02.00-00-0009/16 

Tytuł: „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice”

Wartość projektu: 5 577 728,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 4 127 515,20 zł

Helioenergia sp. z o.o. zrealizowała projekt, którego przedmiotem było opracowanie technologii wytwarzania past opartych na nanosrebrze w skali demonstracyjnej - pasty SilverCon. Podstawowym elementem Projektu była technologia past przewodzących opartych na nanoproszku srebra, wpisująca się swoim typem w obszar nanotechnologii. Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowegoWsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+pt. „Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce”

Projekty badawcze

Projekty promocyjne 

Działania marketingowe firmy Helioenergia sp. z o.o. skupiające się na marce Helio otrzymały wsparcie w ramach programu GO TO BRAND. Dzięki wsparciu planowana jest szeroka komunikacja na temat produktów firmy na arenie międzynarodowej. Marka Helio prezentowana będzie na licznych wydarzeniach branżowych i specjalistycznych, dedykowanych dla potencjalnych odbiorców produktów firmy.

 

Nazwa projektu: Promocja marki produktowej Helio na rynkach międzynarodowych poprzez promocję Marki Polskiej Gospodarki Działanie w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND. POIR.03.03.03-24-0027/18

 

Wartość projektu: 1 172 805.00 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 953 500.00 zł

Wysokość dofinansowania: 810 475.00 zł

 

Co nas wyróżnia

 

Tworzymy zgrany zespół fachowców, których umiejętności uzupełniają się wzajemnie.

Nasze produkty powstały w Polsce, są od początku do końca zaprojektowane i wykonane w naszym kraju.

Jesteśmy innowacyjni w skali światowej, nasze wyroby w wielu aspektach są absolutnie nowym rozwiązaniem na globalnym rynku.

Zawsze odpowiadamy na potrzeby Klienta, dostosowując nasze produkty do Jego wymagań.

Dysponujemy wyspecjalizowanym laboratorium badawczo-produkcyjnym z takimi urządzeniami jak skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) na czele.

Realizujemy projekty badawcze w wielu dziedzinach, przede wszystkim technologii materiałów grubowarstwowych oraz fotowoltaice.

O nas

 

 

Firma Helioenergia to zgrany zespół inżynierów, specjalizujący się w dziedzinie nanotechnologii i inżynierii materiałowej.

 

W nowoczesnym laboratorium Helioenergii wytwarzana jest  cała gama specjalistycznych produktów marki SilverCon, takich jak nanoproszki srebra, farby.

Nasza firma skutecznie realizuje projekty badawcze z dziedziny technologii materiałów grubowarstwowych i fotowoltaiki.

Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana.
Błąd, spróbuj jeszcze raz.

silvercon@helioenergia.com

www.silvercon.pl

Helioenergia sp. z o.o.

ul.Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

+48 603 068 423

Kontakt

Strona główna

Produkty

Referencje

Badania

Kontakt

Oferta

Zespół

Projekty

Zapytania ofertowe

O nas

Srebrzenie termiczne

Pasty przewodzące

Proszki srebra

Panele LGP

Nagrody

Mapa

E-mail

Nr tel.

Obróbka laserowa

Modyfikacje i opracowywanie materiałów

Topografia materiałów

Badania reologii

Adhezja i twardość powierzchni

Badania termowizyjne

Pomiary rezystancji zestykowem

Publikacje

© Helioenergia sp. z o.o. - 2018

Pady termoprzewodzące

produkty

referencje

badania

kontakt

PL

EN

Srebrzenie termiczne

Aluminium

Miedź

Gwinty

Proszki srebra

Nanosrebro

Mikrosrebro

Proszki ceramiczne

Panele LGP

Termopady

Pasty przewodzące