K

Załącznik 1.

Oświadczenie

Wynik

postępowania

Zapytanie

Wynik

postępowania

Zapytania ofertowe i ogłoszenia

Przedmiot zapytania: laser do selektywnego spiekania warstw srebrowych oraz cięcia materiałów okładek modułów termoelektrycznych.
Termin złożenia oferty do: 20.11.2019 r.
Termin realizacji do: 11.04.2020 r.

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną” realizowanego w ramach programu TECHMATSTRATEG „Nowoczesne technologie materiałowe” (umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/408569/5/NCBR/2019). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumencie PDF (zapytanie i załączniki). 

 

Wykaz zmian:

1. W formularzu ofertowym w pkt. III Zobowiązania i oświadczenie Oferenta dodano pozycję: Termin dostawy. 

Data publikacji: 13.11.2019

Przedmiot zapytania: wykonanie dzieła polegającego na pokryciu 120 szt. płytek aluminiowych o wymiarach maksymalnych 100 x 100 mm pastą dielektryczną i pastą srebrową - umowa o dzieło.


Termin złożenia oferty do: 20.08.2020 r.
Termin realizacji: maksymalnie 6 miesięcy od daty podpisania umowy

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną” realizowanego w ramach programu TECHMATSTRATEG „Nowoczesne technologie materiałowe” (umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/408569/5/NCBR/2019). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumencie PDF (zapytanie i załączniki). 

 

Data publikacji: 13.08.2020

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Załącznik 1. Oświadczenie

Załącznik 1.

Załącznik 1. Oświadczenie

Załącznik 1. Oświadczenie

Wynik

postępowania

Wynik

postępowania

Wynik

postępowania

Załącznik 1.

Formularz ofertowy

Załącznik 2.

Oświadczenie

Załącznik 3. Wzór umowy

Załącznik 4.

Protokół

Wynik

postępowania

Zapytanie

Załącznik 1.

Formularz ofertowy

Załącznik 2.

Oświadczenie

Przedmiot zapytania: Dostawa Azotanu srebra AgNO3 cz.d.a, Nr CAS 7761-88-8 w ilości 30 kg,


Termin złożenia oferty do: 17.03.2022 r.
Termin realizacji: maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty zamówienia

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną” realizowanego w ramach programu TECHMATSTRATEG „Nowoczesne technologie materiałowe” (umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/408569/5/NCBR/2019). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumencie PDF (zapytanie i załączniki). 

 

Data publikacji: 10.03.2022

Przedmiot zamówienia: wykonanie dzieła polegającego na pokryciu 120 szt. płytek aluminiowych o wymiarach maksymalnych 100 x 100 mm pastą dielektryczną i pastą srebrową - umowa o dzieło.

 

Termin złożenia oferty do: 07.04.2022 r.

Termin realizacji: 29. 04.2022.

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. "Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną" realizowanego w ramach programu TECHMATSTRATEG "Nowoczesne technologie materiałowe" (umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/408569/5/NCBR/2019). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumencie PDF (zapytanie i załączniki).

 

Data publikacji: 31.03.2022

Przedmiot zapytania: Usługa serwisowa - utrzymanie skaningowego mikroskopu elektronowego.

 

Termin złożenia oferty do: 07.04.2022 r.

Termin realizacji: 29. 04.2022.

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. "Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną" realizowanego w ramach programu TECHMATSTRATEG "Nowoczesne technologie materiałowe" (umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/408569/5/NCBR/2019). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumencie PDF (zapytanie i załączniki).

 

Data publikacji: 31.03.2022

Przedmiot zapytania: Urządzenie do precyzyjnego nanoszenia past


Termin złożenia oferty do: 22.10.2020 r.
Termin realizacji: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zamówienia

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną” realizowanego w ramach programu TECHMATSTRATEG „Nowoczesne technologie materiałowe” (umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/408569/5/NCBR/2019). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumencie PDF (zapytanie i załączniki). 

 

Data publikacji: 15.10.2020

O nas

 

 

Firma Helioenergia to zgrany zespół inżynierów, specjalizujący się w dziedzinie nanotechnologii i inżynierii materiałowej.

 

W nowoczesnym laboratorium Helioenergii wytwarzana jest  cała gama specjalistycznych produktów marki SilverCon, takich jak nanoproszki srebra, farby.

Nasza firma skutecznie realizuje projekty badawcze z dziedziny technologii materiałów grubowarstwowych i fotowoltaiki.

Firma Helioenergia realizuje projekt:

„Opracowanie kompozytu do wytwarzania powłok funkcjonalnych o własnościach przeciwwirusowych z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenków miedzi, srebra oraz tlenków tytanu na powierzchniach armatury sanitarnej”

POIR.01.01.01-00-1189/20

 

Wartość projektu: 4 538 668.75 zł

Wysokość dofinansowania: 3 920 793.75 zł

 

K

Projekty badawcze

Helioenergia sp. z o.o. realizuje projekt „Autonomiczny przystanek komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej”. Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji autonomicznego przystanku komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Produkt będący przedmiotem badania uwzględnia wysoki stopień użyteczności w zakresie samowystarczalności energetycznej (opartej o wysoką wydajność zaprojektowanych modułów fotowoltaicznych, energooszczędne komponenty i system odpowiedzialny za zarządzanie energią), pełnej audio-wizualnej informacji pasażerskiej, wzrostu poziomu bezpieczeństwa i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt: RPSL.01.02.00-24-06BE/16-00.

Tytuł: „Autonomiczny przystanek komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej”

Wartość projektu: 5 496 036,42 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 693 845,40 zł

 

Helioenergia sp. z o.o. realizuje projekt „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice”. Materiały te oparte będą na kompozycji grafen-nanosrebro. Dzięki temu zawdzięczać będą one unikalne właściwości przewodzenia ciepła. Wysokosprawne materiały umożliwią producentom sprzętu elektronicznego dalszą miniaturyzację opartą na możliwości ograniczania styku urządzenia z elementem chłodniczym. Projekt realizowany w ramach programu INNOCHEM.

Projekt: POIR.01.02.00-00-0009/16 

Tytuł: „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice”

Wartość projektu: 5 577 728,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 4 127 515,20 zł

Helioenergia sp. z o.o. zrealizowała projekt, którego przedmiotem było opracowanie technologii wytwarzania past opartych na nanosrebrze w skali demonstracyjnej - pasty SilverCon. Podstawowym elementem Projektu była technologia past przewodzących opartych na nanoproszku srebra, wpisująca się swoim typem w obszar nanotechnologii. Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowegoWsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+pt. „Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce”

Projekty badawcze

Projekty promocyjne 

Działania marketingowe firmy Helioenergia sp. z o.o. skupiające się na marce Helio otrzymały wsparcie w ramach programu GO TO BRAND. Dzięki wsparciu planowana jest szeroka komunikacja na temat produktów firmy na arenie międzynarodowej. Marka Helio prezentowana będzie na licznych wydarzeniach branżowych i specjalistycznych, dedykowanych dla potencjalnych odbiorców produktów firmy.

 

Nazwa projektu: Promocja marki produktowej Helio na rynkach międzynarodowych poprzez promocję Marki Polskiej Gospodarki Działanie w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND. POIR.03.03.03-24-0027/18

 

Wartość projektu: 1 172 805.00 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 953 500.00 zł

Wysokość dofinansowania: 810 475.00 zł

 

Projekt „Opracowanie kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem” jest  realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Projekt: POIR.04.01.04-00-0093/18-00.

Wartość projektu: 4 658 957,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 136 757,00 zł

Projekt Techmatstrateg - "Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu modułów termoelektrycznych do konwersji niskoparametrycznego ciepła odpadowego na energię elektryczną".

Wartość projektu: 9 826 050,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 9 326 865,00 zł

K

Oferta​​​​​​​

Srebrzenie termiczne

Materiały

termoprzewodzące

Pasty

przewodzące

Usługi badawcze

Nanomateriały

Panele LGP

Co nas wyróżnia

 

Tworzymy zgrany zespół fachowców, których umiejętności uzupełniają się wzajemnie.

Tworzymy zgrany zespół fachowców, których umiejętności uzupełniają się wzajemnie.

Nasze produkty powstały w Polsce, są od początku do końca zaprojektowane i wykonane w naszym kraju.

Nasze produkty powstały w Polsce, są od początku do końca zaprojektowane i wykonane w naszym kraju.

Jesteśmy innowacyjni w skali światowej, nasze wyroby w wielu aspektach są absolutnie nowym rozwiązaniem na globalnym rynku.

Jesteśmy innowacyjni w skali światowej, nasze wyroby w wielu aspektach są absolutnie nowym rozwiązaniem na globalnym rynku.

Zawsze odpowiadamy na potrzeby Klienta, dostosowując nasze produkty do Jego wymagań.

Zawsze odpowiadamy na potrzeby Klienta, dostosowując nasze produkty do Jego wymagań.

Dysponujemy wyspecjalizowanym laboratorium badawczo-produkcyjnym z takimi urządzeniami jak skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) na czele.

Dysponujemy wyspecjalizowanym laboratorium badawczo-produkcyjnym z takimi urządzeniami jak skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) na czele.

Realizujemy projekty badawcze w wielu dziedzinach, przede wszystkim technologii materiałów grubowarstwowych oraz fotowoltaice.

Realizujemy projekty badawcze w wielu dziedzinach, przede wszystkim technologii materiałów grubowarstwowych oraz fotowoltaice.

Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana.
Błąd, spróbuj jeszcze raz.

silvercon@helioenergia.com

www.silvercon.pl

Helioenergia sp. z o.o.

ul.Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

+48 603 068 423

Kontakt

Strona główna

Produkty

Referencje

Badania

Kontakt

Oferta

Projekty

O nas

Srebrzenie termiczne

Pasty przewodzące

Proszki srebra

Panele LGP

Nagrody

Mapa

E-mail

Nr tel.

Obróbka laserowa

Modyfikacje i opracowywanie materiałów

Topografia materiałów

Badania reologii

Adhezja i twardość powierzchni

Badania termowizyjne

Pomiary rezystancji zestykowem

Publikacje

© Helioenergia sp. z o.o. - 2019

Pady termoprzewodzące

produkty

referencje

badania

kontakt

PL

EN

Srebrzenie termiczne

Aluminium

Miedź

Gwinty

Proszki srebra

Nanosrebro

Mikrosrebro

Proszki ceramiczne

Panele LGP

Termopady

Pasty przewodzące